Керівництво

Голова спеціалізованої вченої ради: член-кор. НАН та НАМН України, заслужений діяч науки України, лауреат Премії Уряду Російської Федерації та Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДДМУ, доктор медичних наук, професор Новицька-Усенко Людмила Василівна.

Вчений секретар: доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії ДДМУ, професор Кобеляцький Юрій Юрійович.

До складу спеціалізованої вченої ради входять 25 членів, які є висококваліфікованими фахівцями. З них 16 є співробітниками ДДМУ, решта – залучені з інших провідних медичних університетів та академій післядипломної освіти.

При Спеціалізованій вченій раді створені і активно функціонують 3 фахових семінари, до яких крім фахівців відповідних спеціальностей були залучені висококваліфіковані вчені фундаментальних наук та суміжних кафедр.

Головами фахових семінарів є проф. Люлько І.В. (спеціальність 14.01.03 - хірургія), проф. Новицька-Усенко Л.В. (спеціальність 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія), проф. Абрамов В.В. (спеціальність 14.01.24 - лікувальна фізкультура і спортивна медицина).